Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

purpurowa-perspektywa
22:50
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
22:49
6710 4460 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall

July 15 2019

purpurowa-perspektywa
00:23
Powiedziałam TAK!
— 12.07.19

July 07 2019

purpurowa-perspektywa
23:28
6368 16f4 400
Reposted fromKacSousse KacSousse viaeternaljourney eternaljourney

July 02 2019

purpurowa-perspektywa
14:38
purpurowa-perspektywa
08:59
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

July 01 2019

purpurowa-perspektywa
21:49
Nie zapomnij tylko kiedyś przypadkiem, że przez tę krótką chwilę zdarzyłam Ci się naprawdę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
purpurowa-perspektywa
21:42
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
21:36
0297 0f76 400

serious:

who were you?

purpurowa-perspektywa
21:35
7729 a728 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
purpurowa-perspektywa
21:34
7734 547f 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
purpurowa-perspektywa
21:32
6494 d5b7 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
purpurowa-perspektywa
21:24
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

June 30 2019

purpurowa-perspektywa
23:04
1698 bfb0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
purpurowa-perspektywa
23:04

June 28 2019

purpurowa-perspektywa
13:39
4179 cc97 400
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
purpurowa-perspektywa
13:37
3900 57aa 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
13:33
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatake-care take-care
purpurowa-perspektywa
13:29
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viapareidolie pareidolie

June 02 2019

purpurowa-perspektywa
00:33
4484 67ed 400
Reposted fromaleander aleander viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl