Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

22:05

February 28 2018

purpurowa-perspektywa
00:49
w wolnych chwilach składam serce rozsypane na kilkadziesiąt kawałków.
Reposted fromnivea nivea viamojeoczysatwoje mojeoczysatwoje
purpurowa-perspektywa
00:45
Teraz jej nie szanujesz, a pomyśl sobie, co byś czuł gdyby miał ją ktos inny.

February 18 2018

purpurowa-perspektywa
23:30
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viapoppyseed poppyseed
purpurowa-perspektywa
23:30
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viapoppyseed poppyseed
23:26
4008 6d20
Reposted fromimradioactive imradioactive viaskonam skonam

February 15 2018

purpurowa-perspektywa
01:53
4312 1b74 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomash tomash
purpurowa-perspektywa
01:00
4700 218c 400
purpurowa-perspektywa
01:00
6918 395d 400
Reposted frombanitka banitka vialabellavita labellavita
purpurowa-perspektywa
00:53
purpurowa-perspektywa
00:53
5583 dbc3 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
purpurowa-perspektywa
00:41
purpurowa-perspektywa
00:21
7034 a7e7 400

February 14 2018

purpurowa-perspektywa
23:35
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak viapensieve pensieve
purpurowa-perspektywa
23:35
1154 bbf4
purpurowa-perspektywa
23:35
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaskonam skonam

January 05 2018

purpurowa-perspektywa
23:39
purpurowa-perspektywa
23:39

November 28 2017

purpurowa-perspektywa
18:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

November 13 2017

purpurowa-perspektywa
22:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl