Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

purpurowa-perspektywa
21:59
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowhatever nowhatever
purpurowa-perspektywa
16:20
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viazyta zyta

August 07 2017

purpurowa-perspektywa
22:35
3001 3afd 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
22:30
purpurowa-perspektywa
22:30
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
purpurowa-perspektywa
22:30
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

July 18 2017

purpurowa-perspektywa
18:24
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
18:23
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
18:21
5883 98d7 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawonderwall wonderwall
purpurowa-perspektywa
16:33
3826 3662 400
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaskonam skonam
15:32
8196 54c9 400
purpurowa-perspektywa
15:13
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskonam skonam

July 15 2017

purpurowa-perspektywa
00:23
1934 8a84 400
Reposted fromcatscradle catscradle viaimpulsivee impulsivee

July 13 2017

purpurowa-perspektywa
23:18
4101 0d37 400
purpurowa-perspektywa
23:12
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
purpurowa-perspektywa
23:10
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viastrangeworld strangeworld
purpurowa-perspektywa
23:10
5439 87b9 400
23:10
3711 ec65 400
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
purpurowa-perspektywa
23:06
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viaoxygenium oxygenium
purpurowa-perspektywa
23:05
5352 9bbf 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl