Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

purpurowa-perspektywa
18:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

November 13 2017

purpurowa-perspektywa
22:24
purpurowa-perspektywa
22:24
6542 1620 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
22:22
5949 1e00 400
Reposted fromdeviate deviate viapaprotka paprotka
22:22
3913 46c1 400
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viapaprotka paprotka

November 12 2017

00:14
2830 edc4 400
Reposted fromunco unco viacompletelydifferent completelydifferent

November 11 2017

purpurowa-perspektywa
00:44
1542 b2f7 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianaihve naihve
purpurowa-perspektywa
00:24

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
purpurowa-perspektywa
00:10
"Jeśli mógłbyś zatrzymać tylko jedno wspomnienie, co by to było?"

Ilekroć widziałam ten napis lub moi kreatywni znajomi zadawali takie kręte pytania, nie potrafiłam sobie odpowiedzieć w prost. Teraz już wiem. Gdybym mogła zatrzymać jedno wspomnienie (dodam, że związane z Tobą Kochanie), byłoby to jak tańczyliśmy na weselu Twojego kumpla 2 tygodnie temu. Lekko wstawieni, nie bacząc na złe ruchy czy podeptane przez nieuwagę buty. Tańczyliśmy, śmiejąc się i ciągle patrząc sobie w oczy, nic się nie liczyło, w około sami obcy ludzie, a na parkiecie mimo tylu par, dla mnie byłeś tylko Ty i ja. 
— B.
Reposted bycompletelydifferentbecausefuckyou

November 07 2017

purpurowa-perspektywa
23:57
6894 8bef 400
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamisiaq misiaq
purpurowa-perspektywa
23:55
1542 b2f7 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaodyssey odyssey

November 05 2017

00:44
5949 1e00 400
Reposted fromdeviate deviate viabylejaka bylejaka

November 04 2017

purpurowa-perspektywa
23:20
23:18
5639 9f78 400

Iceland

Reposted frommilo317 milo317 viatimetobegin timetobegin

November 03 2017

purpurowa-perspektywa
16:02
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..

October 27 2017

purpurowa-perspektywa
11:00
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
purpurowa-perspektywa
00:41

October 25 2017

purpurowa-perspektywa
23:27
1251 445b 400
Hala Gąsienicowa, Tatra Mountains, Poland.
23:24
purpurowa-perspektywa
23:22
"Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund."
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl