Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

00:47
8921 a073 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawetryagain wetryagain
purpurowa-perspektywa
00:46
3388 f915 400
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja viawetryagain wetryagain
00:45
purpurowa-perspektywa
00:29
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viapensieve pensieve

April 16 2017

purpurowa-perspektywa
22:24
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viael-kaktus el-kaktus
purpurowa-perspektywa
22:21
0678 81b7 400
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaafraidoflife afraidoflife
purpurowa-perspektywa
22:21
3599 479e 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken

April 01 2017

00:52

March 25 2017

purpurowa-perspektywa
00:05

March 22 2017

purpurowa-perspektywa
16:07
2019 c822 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
purpurowa-perspektywa
15:48
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viadezynwoltura dezynwoltura

March 10 2017

purpurowa-perspektywa
00:03
0173 ccc3 400
00:02
4610 ad8f 400
Reposted fromerial erial viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 04 2017

purpurowa-perspektywa
23:21
6642 62cd 400
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaaynis aynis
purpurowa-perspektywa
23:13
To uczucie, gdy czeka was pierwsza od ponad dwóch lat rozłąka, 10 dniowa na odległość niespełna trzech tysięcy kilometrów i na samą myśl o wylocie za dwa dni już zaczynacie oboje tęsknić.
— Iceland ---> Poland

February 27 2017

18:21
0733 7da7 400
Reposted fromwankymind wankymind viamadadream madadream
17:48
Reposted fromnokturnal nokturnal viamadadream madadream

February 26 2017

purpurowa-perspektywa
00:11
00:06
purpurowa-perspektywa
00:06

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl