Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

14:27
4802 bad0 400
Reposted fromSkydelan Skydelan vianutttellla nutttellla
purpurowa-perspektywa
14:23
Reposted fromshakeme shakeme viatoolong toolong

April 26 2018

purpurowa-perspektywa
00:20
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viaredshadow redshadow
purpurowa-perspektywa
00:18
1999 b8fe 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viakejtowa kejtowa
purpurowa-perspektywa
00:18
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
purpurowa-perspektywa
00:17
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viawonderwall wonderwall
purpurowa-perspektywa
00:17
purpurowa-perspektywa
00:17
7247 bdaf 400
00:04
00:02
6360 35a9 400
Reposted fromczarnybez czarnybez viairmelin irmelin
purpurowa-perspektywa
00:00

April 16 2018

purpurowa-perspektywa
23:00
2433 b864 400
purpurowa-perspektywa
22:59
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
purpurowa-perspektywa
22:56
purpurowa-perspektywa
22:51
purpurowa-perspektywa
22:50
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
purpurowa-perspektywa
22:50
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska

March 19 2018

22:05

February 28 2018

purpurowa-perspektywa
00:49
w wolnych chwilach składam serce rozsypane na kilkadziesiąt kawałków.
Reposted fromnivea nivea viamojeoczysatwoje mojeoczysatwoje
purpurowa-perspektywa
00:45
Teraz jej nie szanujesz, a pomyśl sobie, co byś czuł gdyby miał ją ktos inny.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl