Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

23:50
0681 c533 400
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium

September 17 2017

purpurowa-perspektywa
00:08

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy

September 04 2017

purpurowa-perspektywa
23:17
0180 407f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
purpurowa-perspektywa
23:13
Water
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
22:55
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viapurplecornflowers purplecornflowers
purpurowa-perspektywa
22:48

August 16 2017

purpurowa-perspektywa
21:59
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowhatever nowhatever
purpurowa-perspektywa
16:20
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viazyta zyta

August 07 2017

purpurowa-perspektywa
22:35
3001 3afd 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
22:30
purpurowa-perspektywa
22:30
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
purpurowa-perspektywa
22:30
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

July 18 2017

purpurowa-perspektywa
18:24
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
18:23
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
purpurowa-perspektywa
18:21
5883 98d7 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawonderwall wonderwall
purpurowa-perspektywa
16:33
3826 3662 400
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaskonam skonam
15:32
8196 54c9 400
purpurowa-perspektywa
15:13
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskonam skonam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl