Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

purpurowa-perspektywa
16:16

October 06 2017

23:50
0681 c533 400
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium

September 17 2017

purpurowa-perspektywa
00:08

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy

September 04 2017

purpurowa-perspektywa
23:17
0180 407f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
purpurowa-perspektywa
23:13
Water
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
22:55
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viapurplecornflowers purplecornflowers
purpurowa-perspektywa
22:48

August 16 2017

purpurowa-perspektywa
21:59
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowhatever nowhatever
purpurowa-perspektywa
16:20
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viazyta zyta

October 06 2017

23:50
0681 c533 400
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium

September 17 2017

purpurowa-perspektywa
00:08

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy
purpurowa-perspektywa
00:08

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy

September 04 2017

purpurowa-perspektywa
23:17
0180 407f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
purpurowa-perspektywa
23:13
Water
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
22:55
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viapurplecornflowers purplecornflowers
purpurowa-perspektywa
22:48

August 16 2017

purpurowa-perspektywa
21:59
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianowhatever nowhatever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl