Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

purpurowa-perspektywa
01:53
3979 f32c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

February 11 2020

purpurowa-perspektywa
14:28
purpurowa-perspektywa
14:24
9305 a340 400
Reposted fromrol rol viacharlotte99 charlotte99
purpurowa-perspektywa
14:24
Nic, co mam, nie jest warte straty na rzecz powracającej przeszłości.
Przeszłość należy do przeszłości wraz ze wszystkimi ludźmi stamtąd. Zostaw ją tam, gdzie jej miejsce.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance

February 07 2020

purpurowa-perspektywa
01:01
Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jedno miejsce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nigdy powiedzieć, że to tylko twoje miejsce.

~ Lauren Kate

Reposted byCrossroademongraywallcompletelydifferent

January 29 2020

purpurowa-perspektywa
19:56
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
purpurowa-perspektywa
19:55
2363 9252 400
Reposted fromfoods foods viacharlotte99 charlotte99
purpurowa-perspektywa
19:55

January 28 2020

purpurowa-perspektywa
02:45
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
purpurowa-perspektywa
02:39
3177 d976 400
purpurowa-perspektywa
02:39
7479 e5d7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
purpurowa-perspektywa
02:26
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacountingme countingme

January 25 2020

purpurowa-perspektywa
03:50
6038 538d 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaherbatkowa herbatkowa

January 20 2020

purpurowa-perspektywa
15:48
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
15:41
5810 9ff1 400
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium

January 14 2020

purpurowa-perspektywa
14:43
8710 7432 400
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
purpurowa-perspektywa
14:41
8287 9c48 400

January 10 2020

purpurowa-perspektywa
01:44
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
purpurowa-perspektywa
01:43
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaheavencanwait heavencanwait

January 06 2020

purpurowa-perspektywa
23:20
1255 d16b 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl