Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

purpurowa-perspektywa
18:02
6771 5995 400
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood

November 26 2019

purpurowa-perspektywa
20:26
2101 a5f7 400

November 25 2019

purpurowa-perspektywa
22:19
6270 29e6 400
Reposted fromFienrira Fienrira viaesperance esperance

November 24 2019

purpurowa-perspektywa
00:34
8492 470b 400
Reposted fromamphetamine amphetamine viatoolong toolong
purpurowa-perspektywa
00:34
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
Reposted fromstercum stercum viatoolong toolong
purpurowa-perspektywa
00:34
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoolong toolong
purpurowa-perspektywa
00:28
purpurowa-perspektywa
00:27
8330 dd78 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays

November 23 2019

purpurowa-perspektywa
02:13
purpurowa-perspektywa
02:11
purpurowa-perspektywa
02:11
purpurowa-perspektywa
01:03

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viaimpulsivee impulsivee
purpurowa-perspektywa
00:15
Zdarza się i tak, że gdy masz dobre serce pomagasz za dużo, ufasz za bardzo, dajesz za wiele i często kończysz, jako ten najmocniej zraniony.
Reposted fromkrn krn viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

November 21 2019

purpurowa-perspektywa
00:54
5600 c531 400
purpurowa-perspektywa
00:38
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
purpurowa-perspektywa
00:36
purpurowa-perspektywa
00:35
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

November 14 2019

purpurowa-perspektywa
00:02
7020 5dfa 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapaasiak paasiak

November 13 2019

purpurowa-perspektywa
23:04
6369 9881 400
purpurowa-perspektywa
23:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl